Blog profiadau Cymraeg yn y brif ysgol

https://studentblogs.cardiffmet.ac.uk/fy-mhrofiad-yn-astudior-cwrs-artist-dylunydd-gwneuthurwr/

Helo! Llio ydw i, dwi yn fy mlwyddyn olaf yn astudio BA Artist Dylunydd: Gwneuthurwr ym Mhrifysgol Fetropolitan Caerdydd. Un o’r prif resymau dewisais y cwrs yma oedd ei hyblygrwydd, ar y pryd nid oeddwn yn siŵr pa fath o ddeunydd nac dulliau roeddwn eisiau arbenigo mewn cyn dod i’r brifysgol.

Tra yng Ngholeg Meirion Dwyfor lle roeddwn yn astudio cwrs sylfaen Celf a Dylunio, roeddwn yn arbenigo mewn gwaith organig yn defnyddio copr.
Rwyf bellach yn arbenigo mewn dylunio drwy ddefnyddio cyfrifiadur a chreu gwaith cymesur allan o Cerameg, diddorol sut mae newid ar ein hamgylchedd yn newid trywydd ein gwaith!

Gwaith cerameg yn fy nhrydydd flwyddyn
Gwaith terfynnol tymor cyntaf y trydydd flwyddyn.

Roeddwn hefyd eisiau dewis prifysgol yng Nghymru gan fy mod wedi cael fy nysgu yn y Gymraeg erioed, rwyf lawer mwy hyderus yn cyfathrebu fy ngwaith drwy gyfrwng y Gymraeg.

Dwi wedi bod yn lwcus o gael cymuned cryf o fyfyrwyr eraill yn siarad Cymraeg yn ddyddiol ar y cwrs, o ganlyniad rwyf wedi teimlo yn gartrefol iawn ar y cwrs ers y diwrnod cyntaf. Dwi wedi bod yn lwcus o gael tiwtor personol Cymraeg sydd hefyd wedi dysgu agweddau o’r cwrs i mi.

Dysgu dulliau newydd o greu yng Nghaerffili yn ystod prosiect celf gynaliadwy

Drwy ddefnyddio’r pren yma, fe wnes i silff yn defnyddio dull plygu a stem sydd yn galluogi i’r pren troi i onglau anghyffredin. Mae’n grêt ein bod wedi cael dechrau gwneud cysylltiadau gyda busnesau Cymraeg, yn enwedig os rydym am aros yng Nghaerdydd ar ôl graddio.

Fy nghwaith cerameg yn arddangosfa Wrexham

Rydym wedi cael cymaint o gyfleoedd trwy’r cwrs, fy hoff brofiad oedd mynd am wythnos i La Pedrix ger Ribérac yn Ffrainc ar Ceramics retreat! Ble buom ni’n dysgu dulliau o greu yn defnyddio clai, roeddem allan yn yr ardd yn yr haul drwy’r bore, tra yn y prynhawn byddem yn ymweld ar farchnad leol neu nofio yn yr afon i ymlacio ar ôl diwrnod caled o waith!

Gwirfoddoli yn yr Eisteddfod

Y cyfle diweddaraf gefais oedd prosiect byw fel rhan o gystadleuaeth Orangebox, Perch ac W2W sydd yn fusnesau sydd yn arbenigo mewn cynnyrch swyddfeydd.

Y briff oedd dylunio cynnyrch a fysai’n helpu ni yn ein hamgylchedd gwaith drwy ganolbwyntio ar effeithiau iechyd meddwl. Dyluniais ‘ZenG’ sydd yn gynnyrch i helpu ni fyfyrio mewn unrhyw gweithle. Cefais y pleser o gael fy ngwahodd i Ddulyn gyda myfyrwyr Celf eraill oedd wedi bod yn llwyddiannus yn y seremoni wobrwyo. Treulion ni y noson mewn tafarndai Gwyddelig yn dathlu ein llwyddiant!

Dyluniad ZenG i gystadleuaeth yn Nulyn.

Dwi wedi disgyn mewn cariad gyda’r ddinas yng Nghaerdydd, mae hi mor gyfeillgar ac yn llawn cyfleoedd. Ers symud o’r Gogledd i’r De rwyf yn teithio i bobman ar feic, mae fy nhaith i brif ysgol ar y llwybr Taf bob bore yn brydferth a llawer cyflymach nac unrhyw ffordd arall o deithio!

Golygfa hyfryd yn seiclo i brifysgol llwybr Taff

Drwy’r brif ysgol rwyf wedi dod ar draws nifer o fusnesau a chymunedau creadigol. Dwi bellach yn gwirfoddoli yn Printhaus sef cymuned greadigol sydd yn arbenigo mewn printio sgri fel cynorthwyydd gweithdy Cymraeg. Yn ogystal a hyn dwi wedi a hyn dwi wedi cael profiad yn gwirfoddoli yn Chapter, canolfan diwylliannol sydd yn cynnwys arddangosfeydd, perfformiadau a ffilmiau rhyngwladol.

Dwi hefyd yn gweithio i Radio Cymru ar benwythnosau sydd yn brofiad anhygoel, mae ddigonedd o gyfleoedd Cymraeg yma i’ch cadw yn brysur!

%d bloggers like this: