James Richards

Fel grŵp aethom i galeri Chapter yn Canton i weld gwaith James Richards, dyma’r tro cyntaf i mi glywed am James, y wybodaeth gefais cyn gweld ei waith oedd ei fod ar frig fod un o’r artistiaid cyfoes fwyaf yng Nghymru, cafodd ei waith ‘Migatory Motor Complex’ ei ddewis i gynrychioli Cymru yn Fenis yn 57eg Biennale di Venezia.

Mae Migaroty Motor Complex [2017] yn osodwaith electro-acwstig chwe sianel sy’n archwilio gallu sain i rendro mannau artiffisial ac i leoli digwyddiadau sonig a melodaidd oddi mewn iddynt. caiff motiffau lleisiol a cherddorol eu plethu drwy’n gwaith – cafodd y rhain eu datblygu ar y cyd a Kristen Evans a Samuel Williams, myfyrwyr yng Ngholeg Cerdd a Drama Frenhinol Cymru. Caiff y gwaith ei diwnio i’n situ ac mae Richards yn mynd ati i ymateb i gyfyngiadau’r safle er mwyn creu profiad sinematig ac aml-synhwyraidd – trefniant o symbyliadau a mynegbyst emosiynol i’w profi’n oddrychol.

Y darn o waith cyntaf gwelais oedd Mercy Mercy Mercy, roedd fideo o ceg yn siarad ond nid oedd y sain yn gyfateb ar gwefusau, gwnaeth hyn i mi deimo’n anghyforddus.

Nid ydwyf fel arfer yn hoff o waith tebyg i hyn, gyda gwaith Richard wnaeth rhywbeth gymryd fy niddordeb, roeddwn yn rhagweld rhywbeth gofidus yn digwydd ond ar ôl gwylio am ychydig roeddwn wedi sylweddoli bod dim yn mynd i ddigwydd.

 

Not Blacking Out, Just Turning the Lights Off 2011-2012 Screen 1

Not Blacking Out, Just Turning the Lights Off 2011-2012 Screen 2

Rhan o waith James yw darganfod fideos pobl eraill ac cymysgu a chyfateb nhw, mae’r gallu ganddo i ddewis ansawdd fideo diniwed pobl eraill yn anhygoel drwy’r ffordd mae’n eu cyfuno.

What weakens the flesh is the flesh itself 2017

Tra sgwrsio gyda phawb ar ddiwedd yr arddangosfa roedd yn ddiddorol cael clywed ymateb pawb arall, disgrifiodd un person eu bod yn ofalus o amser tra oeddynt yno, ar ôl meddwl roeddwn innau wedi teimlo’r un peth mwy nac unwaith yno. Roedd dyn wedi gallu cysylltu ar ddarn drwy ei esbonio fel yr amser ar ôl cyrraedd y glasoed a dod yn rhywiol. Roeddwn i’n teimlo eithaf dychrynllyd ar ôl ei weld gan fy mod methu deall y gwaith yn union, mae’r ffordd wahanol mae pawb yn deall y darn yn gelf yn ei hun.

 

%d bloggers like this: