Datganiad o’r prosiect

Roedd y prosiect yma yn seiliedig ar archwilio ac ail-ddehongli arteffact o waith dyn sydd arddangos yn amgueddfa Sain Fagan. Y rheswm rwyf wedi dewis y briff yma yw oherwydd yn aml rydym yn cael y cwestiwn ‘Lle ydych chi’n gweld eich hun yn ffitio mewn categori Celf, Dylunio neu grefft?’, rwyf yn bersonol yn meddwl fy mod yn ffitio fewn i gategori grefft ond mae rhan o mi eisoes eisiau selio ar ddylunio, mae’r prosiect yma yn berffaith i mi allu ail-ddehongli agwedd dylunio tuag at wrthrych crefft.

Yn ystod ei’n ymweliad I Sain Fagan roeddwn wedi cymered sylw tuag at Stampiau menyn, roedd y stampiau yn cael eu defnyddio i labelu pwy oedd gwneuthurwr y menyn yn y farchnad. Ar ôl ymchwilio fewn i stampiau mae yna dystiolaeth eu bod wedi cael eu defnyddio dros 3500 fynyddoedd yn ôl i labelu bara Christ sydd yn cael ei defnyddio fel cof o gorff Christ yn seremoni’r swper olaf.

Yn ystod ei’n ymweliad I Sain Fagan, darganfyddai eu prosiect newydd ‘Y Gweithdy’ sef adeilad amlbwrpas newydd. Bydd ‘Y gweithdy’ yn le i oriel a gweithgareddau dathlu sgiliau gwneuthurwyr a hybu ymwelwyr i gael profiad o sgiliau traddodiadol yn uniongyrchol. Fy mwriad oedd ail-ddehongli’r stampiau menyn er mwyn i blant cael profiad o’r sgil traddodiadol yma a’u defnyddio yn ‘y gweithdy’ fel rhan o’r gweithgareddau.

Gan fy mod eisiau datblygu fy sgiliau technolegol defnyddiais feddalwedd 3D i ddylunio handlen y stampiau ac wedyn eu printio yn defnyddio printer 3D. Gan mai plant fydd y mwyafrif bydd yn defnyddio’r rhain roedd rhaid iddynt fod yn ddeniadol a lliwgar, penderfynais wneud cast o’r stamp allan o blaster fysa’n fy ngalluogi i ddefnyddio dulliau cerameg i liwio’r stampiau, creais wydredd wedi cael ei ysbrydoli o dai a thirwedd o amgylch Sain Fagan i’w lliwio.

Er mwyn creu templed y stamp derbyniais restr o weithgareddau fydd ar gael yn ‘Y Gweithdy’, penderfynais ddylunio logo yn defnyddio’r dull cymhareb euraidd i’r gobaith eu bydd yn edrych yn ddelfrydol a syml i’r plant. Fy syniadau cychwynnol oedd creu’r stamp yn defnyddio meddalwedd 3D ond nid oedd fy sgiliau technolegol digon da felly roedd rhaid eu gwneud a llaw drwy ddefnyddio clai wedyn ei chastio mewn silicon er mwyn creu’r darn gorffenedig drwy resin.

Gan mai plant fydd yn defnyddio’r stampiau roeddwn eisiau ychwanegu agwedd hwylus, mae modd atodi a datgysylltu’r templed ar ddiwedd y stamp i alluogi’r plant i rannu a chyfnewid darnau, mae hyn i hybu’r plant i gael profiad uniongyrchol o’r grefft draddodiadol.

%d bloggers like this: