Syniadau cychwynol

Y rheswm rwyf wedi dewis y briff yma yw oherwydd yn aml rydym yn cael y cwestiwn ‘Lle ydych chi’n gweld eich hun yn ffitio mewn categori Celf, Dylunio neu grefft’, rwyf yn bersonol yn meddwl fy mod yn ffitio fewn i gategori grefft ond mae rhan o mi eisoes eisiau selio ar ddylunio. Mae rhan fwyaf o ddrysorion Cymru wedi cael ei seilio ar grefft yn hytrach na dylunio, bydd yn ddiddorol cael gweld sut bysai agwedd dylunio yn gallu gobeithio moderneiddio traddodiadau crefftus Cymreig.

Y briff:

Y mae’ briff yma yn eich gofyn i archwilio ac ail-ddehongli arteffact o waith dyn sydd arddangos yn amgueddfa Sain Fagan. Cewch ddewis ail ddylunio’r gwrthrych gan ddefnyddio technolegau a defnyddiau newydd, neu ei uwch raddio fel ei bod yn parhau i fod yn berthnasol i’r byd heddiw.
Meddyliwch am arwyddocâd y gwrthrych ym mywyd dyddiol cyn berchnogion, a’r olion sy’n tystio i’w defnydd a hanes. Oes modd i’r gwrthrychau yma danio atgofion ac adrodd storiau ar lefel personol, cyfunol / diwylliannol?

  • Archwilio ac ail-ddehongli
  • Gwaith dyn sydd arddangos yn amgueddfa Sain Fagan
  • Ail ddylunio’r gwrthrych
  • Uwch raddio
  • Arwyddocâd y gwrthrych
  • Danio atgofion ac adrodd storiau

Yn ystod y trip i St Fagan roeddwn wrth fy modd cael gweld beth roddent yn gadw tu ôl i’r llenni, y gwrthrych cyntaf a gwelais oedd darn o ffabrig felfed oedd yn arfer bod ar wely post, nid oeddynt yn gwybod llawer am y darn gan ei fod mor anarferol. Dechreuais feddwl wedyn am grefftau sydd yn gysylltiedig â ffabrig ond heb gael ei uwch raddio i’n cyfnod ni, ar ôl ymchwilio darganfyddai passementerie sef y grefft o wneud trimins ac ymylon extravagant wedi cael eu gwneud allan o arian, aur, brodwaith a sidan ar ddillad neu dodrefni. Arddull passementerie fel arfer yw tassles, ymylon, cordiau addurnol a llawer mwy. Ar ôl meddwl fwy ar y syniad yma ac edrych ar y briff, nid oedd unrhyw beth penodol fyswn yn gallu ei gysylltu â be welais yn yr amgueddfa.

AAEAAQAAAAAAAAcSAAAAJGZhNjgyYmJjLTU3OTktNDI2Zi1hOWVkLTJmYTViZWRkOTRhYg

Ar ôl edrych yn ôl ar luniau a gasglais o St Fagan, roedd rhan fwyaf wedi canolbwyntio ar fasgedi wedi cael eu gwehyddu, mi fyswn wrth fy modd yn cael dysgu sut i wneud y broses o wehyddu basged ond mae’r fasiwn i’w weld wedi dod ‘nôl yn barod. Dyma fag basged sydd wedi cael ei ddylunio gan Dolce a Gabanna a basged sydd ar gael ar y stryd fawr.

Roedd yno gasgliad enfawr o gadeiriau eisteddfod yn St Fagan ac roedd hi’n wych cael gweld sut maen nhw wedi moderneiddio, roedd cadair Rhodri Owen yn edrych yn anhygoel yn yr eisteddfod flwyddyn yma ac oedd gweld sut oedd y gadair wedi cael ei greu er cof am Hedd Wyn yn rhyfeddol, cefais fy magu yn Nhrawsfynydd sef cartrefle Hedd Wyn felly roeddwn yn teimlo fel fy mod hefo cysylltiad personol gyda’r darn a dwi’n siŵr fod llawer unigolyn arall hefyd wedi teimlo’r un peth. Dyma sut fath o ddatblygiad mae’r briff yn ei ofyn am, mae eisiau ni allu cysylltu â deall y darn. Mi fydd hi’n hynod o anodd moderneiddio darn sydd ddim ond wedi cael ei gweld mewn ffordd draddodiadol o’r blaen, dwi’n teimlo fel bod hi’n anodd fyth i berswadio pobl draddodiadol i hoffi’r darn hefyd, mae’r eisteddfod wedi cario traddodiadau drwy’r holl flynyddoedd ac mae’n hanfodol i hunaniaeth Cymru.

_97299582_cadairyreisteddfod-4

 

%d bloggers like this: